Två vänföreningar
blir en
stor och stark!

Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens vänföreningar har gått samman till Vänföreningen för Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien med sammanlagt ca tusen medlemmar. Beslut om samgåendet fattades vid de två föreningarnas årsmöten under våren 2006.
Samgåendet grundas i de två föreningarnas mycket likartade verksamhet och mål – att stödja respektive akademi som i sin tur båda ägnar sig åt gastronomi och måltidskultur i vid mening.
Ladda ner den nya föreningens stadgar.


Ny hemsida under utarbetande!

 

Nyhet!
Register över alla belöningar
Nu finns Akademiens alla belöningar förtecknade i registret på vår hemsida.
Gå in på så får du besked om vilka som genom åren fått guldmedaljer, silvermedaljer, diplom och Tore Wretmans hederspris Honesta Voluptate.
Klicka här.


 

.


Vännerna
c/o Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, 115 53 Stockholm. Tel: 070-283 33 77. Telefontid tisdagar kl 10-12. e-post: vannerna@telia.com